Y pethau cyntaf mae angen i chi wybod amdanaf yw fy mod i’n caru bod yn ffotograffydd, ac yn caru bod yn fam!

Nes i astudio ffotograffiaeth yn wreiddiol y 90au cynnar ac, nes i ddarganfod yn gyflym taw fy ngwaith gyda phlant oedd y gwaith mwyaf pleserus a llwyddiannus. Yn dilyn genedigaeth fy mhlentyn cyntaf, yn 1998, wnaeth ffotograffiaeth mynd i’r cefndir, er fy mod yn parhau i dynnu lluniau o  ddigwyddiadau teuluol, plant fy ffrindiau ac, wrth gwrs, fy babi bach hyfryd! Ychydig flynyddoedd yn hwyrach, ar ôl i fy ail babi cael ei eni, penderfynais fentro a dechrau fy musnes fy hun. Felly, ar Ddydd Gŵyl Dewi, 2006 lansiais fy musnes ac nid wyf wedi edrych yn ôl. Ers hynny mae'r busnes wedi tyfu ac, ynghyd a ffotograffiaeth plant, rydw i'n hapus iawn I gallu tynnu lluniau o briodasau, meithrinfeydd, digwyddiadau a lot mwy.  

Credaf fod y delweddau gorau yn cael eu cyflawni mewn lleoliad cyfforddus a chyfarwydd i chi felly, yr wyf yn tynnu lluniau yn eich cartref neu mewn lleoliad o’ch dewis chi. Rhywle ble gall eich plentyn fod yn wirioneddol eu hunain. Nid wyf yn gweithio o stiwdio neu ddod ag unrhyw gyfarpar stiwdio gyda mi. Mae dim ond fi a fy nghamera. Mae hyn yn fy ngalluogi i weithio mewn ffordd anymwthiol iawn, gan ddal holl eiliadau ac wynebau sy'n dod rhwng "y wên camera"

Rwy’n hoffi fy lluniau i ddweud stori ac i ddal eiliad mewn amser. Felly, mae fy arddull yn feddylgar ac yn adlewyrchol. Rwyf yn creu delweddau naturiol, sy'n llawn o fywyd ac eto, puredig artistig. Meddyliwch amdanynt fel realiti eich hun - dim ond ychydig mwy tlws.

Katie Barrett Photography

info@katiebarrettphotography.co.uk

029 2061 0987 - 07980 679880

family photography, child photography, baby photography, cardiff, south wales, ffotograffydd cymraeg, caerdydd, ffotograffiaeth teulu, ffotograffiaeth plant, ffotograffiaeth babanod, cymraeg, natural photography, wedding photography, priodasau

  • Black Instagram Icon