Baby, Child and Family Photography

Ffotograffiaeth Babi, Plentyn a Teulu

This includes a 1-2 hour session at a location of your choice, an online password protected album, one free digital image or 12x8 print and a beautiful slideshow of all you edited images set to music of your choice (for viewing, not printing).

Yn cynnwys sesiwn 1-2 awr mewn lleoliad o'ch dewis chi, albwm ar-lein wedi'i warchod gan gyfrinair, un ddelwedd ddigidol am ddim neu brint 12x8 a sioe sleidiau o'r holl ddelweddau a olygwyd gennych wedi'u gosod i gerddoriaeth o'ch dewis (i'w gwylio, nid eu hargraffu)

£95 

IMG_9995
IMG_9149
IMG_9957
IMG_9091
IMG_8924
IMG_8860
IMG_8463
IMG_8243
1/12