top of page

Printiau heb ffram

I gyd wedi'i gyflwyno mewn ffolder (hyd at maint 12x8)

7x5 £10

9x6 £15

12x8 £30

16x12 £50

24x16 £75

 

Printiau wedi’i fframio

I gyd wedi’i fframio a llaw, mae’r printiau yn cael eu cyflwyno mewn ffram gyda border i arddangos y llun ym mherffaith. Mae’r maint isod yn ymwneud a maint y PRINT, ac eithrio’r mown a’r ffram.

5x7 o £40

12x8 o £100

16x12 o £170

24x16 o £250

Cynfasau

Wedi'i brintio ar cynfas ansawdd uchel a lapio o amgylch ffram pren.

Tua A4 £90

Tua A3 £130

Tua A2 £225

Tua A1 £350

nodwch ..... mae’r meintiau yma yn ganllaw yn unig, mae yna lawer o feintiau a siapiau eraill ar gael. Gofynnwch am fanylion.

 

• USB o 15 o'ch hoff delewddau £225

• Delwedd digidol unigol - £30 yr un 

• Copiau ychwanegol sioe sleidiau - £20

• Talebau rhodd ar gael mewn gymaint neu gyn lleied ag y dymunwch 

Os ydych chi’n chwilio am rhywbeth penodol sydd diim wedi cynnwys ar y rhestr prisiau, gadwech i mi wybod a byddaf yn hapus i weithio efo chi iddych chi cael yr union beth chi eisiau. 

bottom of page